Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremoni i Sortland

Dato:
7. oktober 2017 12.00 - 15.00
Sted:
Kulturfabrikken Lanterna, Sortland
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Personer som har fått norsk statsborgerskap siste året

Fylkesmannen i Nordland inviterer til statsborgerseremoni på Sortland lørdag 7. oktober 2017 kl. 12.00. 

Publisert 11.08.2017

Invitasjon er sendt i posten til alle som har fått norsk statsborgerskap i løpet av det siste året, og har fylt 12 år. 

Målet med en statsborgerseremoni er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. 

Seremonien vil finne sted på Kulturfabrikken Lanterna og holdes for nye statsborgere som bor i den nordligste delen av Nordland. 

Det blir arrangert egen seremoni for nye statsborgere som bor i den midtre og sørlige delen av fylket i august, og invitasjoner er sendt ut.

Dato:
7. oktober 2017 12.00 - 15.00
Sted:
Kulturfabrikken Lanterna, Sortland
Arrangør:
Fylkesmannen i Nordland
Målgruppe:
Personer som har fått norsk statsborgerskap siste året

Kontaktpersoner