Søknad om utslippstillatelse ved utfylling i Nordnes indre havn i Hadsel

Høringsfrist:
23. desember 2019

Trollfjord Nett søker om utslippstillatelse for utfyllingsprosjekter i Hadsel Havn.

Publisert 16.07.2019

Trollfjord Nett har søkt om utfylling av 70 000 kubikkmeter steinmasse i Nordnes indre havn i Hadsel kommune.

Tiltaket innebærer utvidelse av eksisterende steinfylling i sjø innenfor godkjent arealplan Stokmarknes Havn. Det skal fylles ut med råsprengt gneis fra nærliggede brudd, som er relativt grove masser.

Søknadsdokumentene er lagt ved denne saken. De legges også til offentlig gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost(@)fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø.