Søknad om utslippstillatelse ved utfylling av masser i Hamnholmen på Lovund

Høringsfrist:
17. august 2019

Vigner Olaisen AS har søkt om utfylling av 17000 kubikkmeter steinmasse i Molo Hamnholmen på Lovund i Lurøy kommune. 

Publisert 17.07.2019

Tiltakene innebærer utfylling med sprengsteinmasser i sjø, innenfor arealer jf nylig vedtatt reguleringsplan «Hamnholmen».

Søknadsdokumentene er lagt til offentlig gjennomsyn hos Hadsel kommune.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til fmnopost (@) fylkesmannen.no eller til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø innen 17. august 2019.