Nytt frå Fylkesmannen - Helse,sosial og barnevern. Tilsynserfaringar

Nytt frå Fylkesmannen i mars omhandlar mellom anna ulike tilskotsordningar, rundskrivet IS-1,"Nasjonale mål og prioriteringer på helse - og omsorgsområdet i 2015",Helse- og sosialmelding 2014 og Tilsynsmelding 2014.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.04.2015