På denne sida vert det lagt ut informasjon om forskrifter, planar og anna som Fylkesmannen har ute til høyring. Høringar nyttast for at innbyggarane, organisasjonar og næringsliv skal få seie si meining. Slik skal dei og kunne føre kontroll med kva forvaltninga gjer og korleis den utfører oppgåvene sine.

Sakar vert sendt på høyring fordi

  • det er ein demokratisk rett for alle å få bli høyrt.
  • berørte interessars synspunkt skal bli kjent for dei som skal fatte beslutningar.
  • saker skal opplysast så godt som mogleg før beslutningar vert fatta.
  • deltaking skaper betre forankring og lettar gjennomføring av tiltak.

Saker på høyring frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal no

Nedanfor kan du sortere høyringane etter fagområde.

Frist Veke Høyring
oktober 2019
31. okt 44 Statens vegvesen søkjer om løyve til tiltak ved Molde ferjekai
september 2019
27. sep 39 Oppstart av skogvern i Stranda kommune
15. sep 37 Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune
august 2019
31. aug 35 SSR - Søknad om mottak av EE-avfall og farleg avfall
26. aug 35 Søknad om utfylling i Skodje kommune
25. aug 34 Statkraft Energi AS søkjer om mellombels løyve til utslepp
16. aug 33 Søknad om mudring ved Leira i Aure kommune
16. aug 33 Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune
12. aug 33 Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og betongrestar i Ørskog
09. aug 32 Søknad om tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier
Frist Høyring
oktober 2019
31. okt Statens vegvesen søkjer om løyve til tiltak ved Molde ferjekai
september 2019
27. sep Oppstart av skogvern i Stranda kommune
15. sep Framlegg til grenseendring i Todalsøran naturreservat, Surnadal kommune
august 2019
31. aug SSR - Søknad om mottak av EE-avfall og farleg avfall
26. aug Søknad om utfylling i Skodje kommune
25. aug Statkraft Energi AS søkjer om mellombels løyve til utslepp
16. aug Søknad om mudring ved Leira i Aure kommune
16. aug Søknad om utfylling i sjø i Herøy kommune
12. aug Søknad om løyve etter forureiningslova til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt og betongrestar i Ørskog
09. aug Søknad om tiltak i sjø ved Halsa og Kanestraum ferjekaier