Grenseredningsavtale forlenget

Foto: Dag Otto Skar / Statsforvalteren i Trøndelag.

19. oktober undertegnet Statsforvalteren i Trøndelag og deres motsats Landshövdingen i Jämtlands län en avtale som forlenger et mangeårig samarbeid om redningstjeneste i grenseområdene. – Avtalen om Grenseredningsrådet i Midt-Skandinavia er viktig for alle som ferdes i grenseområende, sier statsforvalter Frank Jenssen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 20.10.2022

Grenseredningsrådet ble etablert helt tilbake i 1993. Formålet var å forsterke og effektivisere redningsinnsatser i grenseområdet mellom Midt-Norge og Midt-Sverige, blant annet gjennom bedre utnyttelse av personell- og materiellressurser. Selv om samarbeidet har vært utfordrende under koronapandemien, er Frank Jenssen veldig glad for at avtalen nå er forlenget.

- Vi har langvarig nordisk samarbeid om redningstjeneste på tvers av grensene, og mange etater har et velfungerende samspill når kriser og hendelser oppstår. Jämtland og Trøndelag tar dette et skritt videre gjennom vår avtale om Grenseredningsrådet. Det er viktig å kjenne hverandre, våre ulike organisasjoner og systemer, sier statsforvalter i Trøndelag, Frank Jenssen.

Han mener avtalen har stor betydning for regionene på begge sider av grensen – Ja, dette vil bidra til å styrke utvekslingen av informasjon og erfaringer, og ikke minst å øve sammen på tvers av grensen, sier han.

I dag har Grenseredningsrådet flere oppgaver. Først og fremst skal det være et nettverk mellom ressurspersoner som arbeider med redningstjeneste, helseberedskap og generell samfunnsberedskap på kommunalt og regionalt nivå i Trøndelag og Jämtland. Rådet skal også dele informasjon om områder av felles interesse, samt deling av personell- og materialressurser.

Erfaringsutveksling etter større ulykker og hendelser i grenseområdene, kompetanseheving og tilrettelegging for lokalt og regionalt samarbeid over grensen er andre områder Grenseredningsrådet skal arbeide med. Det ligger også et ønske om å gjennomføre en større årlig øvelse på lokalt og regionalt nivå som en målsetning i avtalen.

Tidligere avtaler i dette samarbeidet har omfattet hendelser og redningsinnsatser i fredstid. Den nye avtalen tar også inn over seg den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Ikke minst Sverige og Finlands inntreden i NATO vil være viktig for utviklingen av det videre samarbeidet med Jämtland der aktørene i Grenseredningsrådet vil være vesentlige interessenter i arbeidet fremover.

Statsforvalteren i Trøndelag og Landshövdingen i Jämtlands län leder Grenserådet annethvert år. Det er de to embetene som har ansvaret for samordning av samfunnssikkerheten og beredskapen i sine respektive regioner, og avtalen formaliserer og sikrer samarbeidet på tvers av grensen og mellom medlemmene i grenseredningsrådet.

Grenseredningsrådet har følgende sammensetning høsten 2022:

Oversikt.jpg

I tillegg inviteres følgende ressurser inn til de årlige rådsmøtene:

  • Sør-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
  • Nord-Trøndelag sivilforsvarsdistrikt
  • Trøndelag heimevernsdistrikt nr. 12
  • Norra Militärregionen
  • Norrbottensregemente Fältjägargruppen /14. Hv.bataljonen

Også andre myndigheter og etater blir ved behov invitert til de årlige møtene.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.