Ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet

Den nye loven skjerper kommunens plikt til å ta boligsosiale hensyn i planleggingen, samarbeid på tvers av sektorer og å gi individuelt tilpasset hjelp til vanskeligstilte på boligmarkedet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.06.2023

Stortinget vedtok 12. desember 2022 en ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet (også kalt «boligsosial lov»). Loven trer i kraft 1. juli 2023.

Loven viderefører i hovedsak plikter som kommunen har gjennom medvirkningsansvaret i sosialtjenesteloven § 15 og helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7, men presiserer og til dels skjerper ansvaret. De skjerpede kravene gjelder plikten til å ha oversikt over boligbehovet for vanskeligstilte, ta boligsosiale hensyn i planleggingen og noe strengere krav til saksbehandlingen.

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak etter loven.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.