Skal utvikle intelligente fiskefeller som kan fange pukkellaks

Fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Ny teknologi skal nå utvikles i kampen mot pukkellaksen. Her er fiskeforvalter Eirik Frøiland med en pukkellaks fanget på manuelt vis. I framtida kan denne arten bli ledet inn i en felle ved hjelp av kunstig intelligens. Foto: Lars Åke Andersen / Statsforfvalteren i Troms og Finnmark.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark får 10 millioner fra Forskningsrådet til å utvikle fiskefeller med kunstig intelligens i kampen mot pukkellaksen. Miljødirektoratet bidrar med ytterligere 4 millioner kroner. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.05.2023

Miljømyndighetene investerer i mange fiskefeller som til sommeren skal settes i drift i elver i Finnmark. Gjennom fellene innføres det en adgangskontroll i elvemunningene, hvor kun de naturlig hjemmehørende fiskeartene får passere. Dette er et viktig tiltak for at laks, sjøørret og sjørøye skal få fred på sine foretrukne gyteområder, og for å unngå flere skadelige effekter på vannmiljøet av store mengder pukkellaks i elvene.  

- Men fiskefellene som brukes nå, kan ha kostnader for dyrevelferd og økologi. Fisken som sorteres manuelt kan utsettes for stress og skader på skjell og slimlag. For økologien i vassdragene er det ikke ønskelig å begrense den frie vandringen av hjemmehørende fisk som har behov for å svømme både opp og ned elva i ulike faser av livet, forteller fiskeforvalter Eirik Frøiland hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Men skadevirkningene av pukkellaksen vurderes som alvorlige, og derfor må feller brukes. Dette er det viktigste tiltaket i forslaget til nasjonal handlingsplan mot pukkellaks. 

Vil slippe manuell håndtering 

For å komme bort fra behovet for manuell håndtering av fisken ønsker Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Miljødirektoratet å ta i bruk kunstig intelligens i fiskefellene.  

- Vi vet at det er mulig å lære en datamaskin forskjellen på en pukkellaks og en vanlig laks, men utfordringen er å koble dette til en velfungerende sluse som kun leder pukkellaksen inn i fella, mens de andre artene slippes forbi, sier Frøiland. 

Det er flere private aktører som forsøker å løse dette. Nå vil Statsforvalteren invitere disse inn i en konkurranse hvor det tilføres penger som kan stimulere utviklingen de neste fire årene. Målet er at en eller flere leverandører kommer frem til en ferdig utviklet fiskefelle med automatisk sortering av pukkellaks ved hjelp av kunstig intelligens, og at dette kan tas i bruk i kampen mot pukkellaksen innen 2027. 

Prosjektet har et totalbudsjett på 15 millioner, og ekstern ekspertise fra NTNU Vitenskapsmuseet og Universitetet i Agder skal bidra til å velge ut de mest lovende konseptene.   

Flere aktører 

Miljødirektoratet har ansvar for den nasjonale strategien for bekjempelse av pukkellaksen, hvilke tiltak som skal settes i verk, samt registrere hvilken effekt og eventuelle uønskede effekter tiltakene har. 

- Ny teknologi er viktig i kampen for å bekjempe pukkelaks, og dermed ta vare på stedegne arter som vår egen laks. Fiskefeller med kunstig intelligens er svært spennende å prøve ut, og vi håper det vil gjøre bekjempelsen av pukkellaks mer effektiv og treffsikker, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fått oppdraget med å kjøpe inn utstyret og inngå avtaler om driften av fellene med fiskeforeninger og grunneierlag. 

Statsforvalterens fellestjenester har ansvaret med å lede og gjennomføre den førkommersielle anskaffelsen. Det betyr at deltakere utvikler en løsning over flere år mot kompensasjon og at ferdig løsning til slutt kan bli konkurranseutsatt.  

Du kan lese mer om før-kommersielle anskaffelser på Anskaffelser.no 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.