Båndtvang over hele landet fra 1. april

Den nasjonale båndtvangen gjelder fra palmelørdag i år. Mange kommuner har allerede vedtatt utvidet båndtvang for å beskytte beitedyr og vilt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2023

Den nye hundeloven trådte i kraft 1. januar 2023. Hundeloven stiller tydelige krav til forsvarlig hundehold og styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold på et tidlig tidspunkt. Det kan også brukes overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene.

Kommunen kan vedta utvidet båndtvang

Den nasjonale båndtvangen gjelder i perioden 1. april–20. august og innebærer at hunden skal bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke hunden kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Kommunen kan vedta forskrift om båndtvang

  1. i og i tilknytning til boligområder og handleområder
  2. i parker, på gravplasser, på og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  3. på og ved bestemte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser
  4. i bestemte angitte andre områder på land, i vann eller sjø som er allment brukt som tur- eller rekreasjonsområder
  5. i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når husdyr normalt går ute
  6. under ekstraordinære forhold som gjør båndtvang påkrevd for å beskytte viltet

Båndtvang etter punkt 3 og 4 kan ikke fastsettes i større grad enn nødvendig og slik at hensynet til de som ønsker å ferdes med løs hund også ivaretas i tilstrekkelig grad, både hva angår omfang og geografisk spredning. Båndtvang etter punkt 5 og 6 kan bare innføres i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, eller hvor vilt man ønsker å beskytte har sitt leveområde. Båndtvang fastsatt grunnet ekstraordinære forhold må opphøre straks forholdene tilsier det. Der beite, natur- og rekreasjonsområder berører flere kommuner, bør disse samordne sine forskrifter.

Ifølge hundeloven er det forbud mot å gå fra en bundet hund rett ved inngangen til en bygning som er åpen for allmennheten, eller ved lekeplasser.

Hundeloven har unntak fra sikringsreglene for hund som har særlige bruksformål. Dette gjelder for eksempel hunder brukt i reindrift, dresserte bufehunder, tjenestehunder og ettersøkshunder.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren veileder kommunene om hundeloven og kommunens bruk av lokal forskrift.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.