Årsrapportar for 2022

Årsrapporten viser nøkkeltal for statsforvaltarane og korleis vi har løyst oppgåvene våre. I tillegg skildrar han situasjonen på fleire område i kvart enkelt fylke. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.03.2023

Rapporten er først og fremst ei tilbakemelding til sentrale styresmakter, men kan også vere av interesse for ei større målgruppe.

Vi sender årsrapporten til Kommunal- og distriktsdepartementet, som statsforvaltarane er administrativt underlagt. Vi får dessutan oppdrag frå ei rekkje fagdepartement og -direktorat. Årsrapporten er såleis ei direkte tilbakemelding til dei som styrer oss.

Lenke til årsrapportar for 2022

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.