Gravplassmyndighet

Oppdatert 01.06.2021

Statsforvalteren er regional gravplassmyndighet fra 1. januar 2021. Oppgavene for hele landet er samlet hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Stortinget har vedtatt ny lov om tro og livssyn og revideringer i gravplassloven.

Med den nye loven er oppgavene til Statsforvalteren:

  • saksbehandling etter gravplassloven og gravplassforskriften, som godkjenning av gravplassplaner og lokale vedtekter for gravplasser
  • gi innspill til arealplaner som omfatter gravplassar 
  • klagebehandling
  • veilede lokale gravplassmyndigheter om gravplassloven og gravplassforskriften

Gravplassveilederen er laget for å hjelpe instanser med myndighet innen kremasjon, gravferd og gravplass. 

På nettsiden til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark finner du mer informasjon, nyhetssaker og ressursdokumenter.