Informasjon om biologisk opphav

Oppdatert 16.01.2024

Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få informasjon om sitt biologiske opphav. Flere instanser har ansvar for å gi opplysninger om biologisk bakgrunn, avhengig av når adopsjonen skjedde. Statsforvalteren kan gi opplysninger om adopsjoner gjort før 1999. I saker av nyere dato er det Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som gir disse opplysningene. Statsforvalteren kan også ha informasjon om krigsbarn i sitt arkiv. 

Slik ber du om innsyn i adopsjonssaken din

Henvend deg skriftlig til Statsforvalteren om du er adoptert og ønsker informasjon om ditt biologiske opphav. Vi har informasjon om både norsk- og utenlandsadopterte. 

Skjemaet "Sikker melding" krever innlogging via ID-porten slik at vi får bekreftet at du er den du gir deg ut for å være. Hvis du bruker skjemaet, er det tilstrekkelig å skrive at du ønsker innsyn i adopsjonssaken din, oppgi navn på adoptivforeldrene dine og årstall (omtrentlig) for adopsjon. 

Dersom du velger å sende et vanlig brev til oss for å be om innsyn, må brevet inneholde:

  • Navn, fødselsdato og bostedsadresse
  • Signatur (du må skrive under på brevet du sender oss)
  • Adoptivforeldrenes navn
  • Bekreftet kopi av din legitimasjon med bilde, for eksempel pass eller førerkort. Kopien må være bekreftet av offentlig tjenestemann eller advokat. Kopier bekreftet av post, bank og kopieringskontorer er ikke tilstrekkelig.

Hvis du er adoptert fra utlandet, ber vi deg også skrive

  • hvilket land du er adoptert fra
  • hvilket år du kom til Norge
  • hvilken adopsjonsorganisasjon som formidlet adopsjonen

Varsel om kontaktønske fra opprinnelig slekt

Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Bufdir har laget rutiner som forteller hvordan du kan bli varslet om slike kontaktønsker. Dersom du ikke ønsker å få varsel om brev eller kontaktønsker, kan du gi beskjed til Bufdir slik at dette kan registreres på din adopsjonssak.

Les mer om kontaktønsker fra biologisk familie på nettsiden til Bufdir.

Krigsbarn

Statsforvalteren kan ha saker om krigsbarn i arkivet. Med krigsbarn mener vi barn som er født i årene 1940 – 1945 og som har norsk mor og tysk far. Arkivsaker om krigsbarn har gjerne opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Det er i utgangspunktet bare den som saken gjelder – det vil si mor, far og barnet selv – som har rett til innsyn.

Ta kontakt skriftlig eller via «Sikker melding» til Statsforvalteren om du er krigsbarn og ønsker innsyn i din sak. Dersom du sender vanlig brev, må du legge ved rett kopi av legitimasjon. Det digitale skjemaet krever innlogging via ID-porten slik at vi får bekreftet at du er den du gir deg ut for å være. I skjemaet er det nok å skrive at du ønsker innsyn i saken din. Oppgi navnet på mor og eventuelt far om du har opplysninger om dette.

Farskapssaker

Statsforvalteren kan ha opplysninger om farskaps- eller bidragssaker fra perioden 1940 – 1992. Materialet ligger da i morens daværende hjemfylke, men flere av statsforvalterne har overført sakene til Arkivverket. Du kan søke innsyn til personlige formål hos Arkivverket.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.