Tilskudd til klimatiltak

Klimasats er en ordning for støtte til klimaarbeid i norske kommuner. Opptil 100 millioner kroner skal deles ut i 2016. Første søknadsfrist er 23. juni. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.04.2016

Penger fra Klimasats kan gis til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, og det er lagt opp til at ordningen skal ha en varighet på minst fem år.

Spleiselag mellom stat og kommune

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak kan søke, enten sammen eller hver for seg. Miljødirektoratet understreker at tilskuddet skal være et bidrag, og at kommunene selv må bidra med egeninnsats.

Fem grupper med tiltak

Tilskuddsordningen gjelder fem ulike områder:

  • Klimavennlig areal- og transportplanlegging.
  • Investering i klimavennlige transporttiltak.
  • Klimagassreduserende tiltak i andre sektorer.
  • Forprosjektering av tiltak som reduserer klimagassutslipp, hjelp til å komme fra ord til handling.
  • Nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Karbonfangst, klimatilpasning, forskningsprosjekter og teknologiutvikling er ikke mål for denne tilskuddsordningen. Tiltak for energieffektivisering må gi direkte reduksjon av klimagasser for å være innenfor ordningen.

Første søknadsrunde utlyses nå, med frist 23. juli. Se lenken til høyre for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.