Ny statsforvaltar: Else-May Norderhus

Else-May Norderhus har overtatt som statsforvaltar i Møre og Romsdal. Ho vart utnemnt til statsforvaltar i oktober 2018, og tiltrer etter å ha fullført sin tredje periode på Stortinget.

Publisert 04.10.2021

Else-May Norderhus (tidlegare Botten) har vore på fylkestinget og Stortinget for Arbeiderpartiet. Ho har vore medlem i sentralstyret til Arbeiderpartiet i åtte år, og har hatt ulike styreverv. Else-May Norderhus har tatt studiar ved Høgskolen i Molde, Universitetet i Bergen og ved Høgskolen i Vestfold.

Du kan lese meir om Norderhus på nettsida til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. 

Rigmor Brøste var konstituert statsforvaltar frå 2019 og fram til Else-May Norderhus begynte i stillinga. Brøste går tilbake til stillinga som assisterande statsforvaltar.

Her kan du sjå kven dei andre ni statsforvaltarane er.