Forsinkelser i utbetalingen av tilskudd til trossamfunn

Vanligvis blir tilskudd til tros- og livssynssamfunn utbetalt rundt St. Hans, men i år er utbetalingene dessverre forsinket. 

Publisert 25.06.2021

Som trossamfunnene er kjent med, har vi tatt i bruk en ny trossamfunnsportal. Med bakgrunn i innkjøringsproblemer må vi dessverre informere trossamfunnene at det vil være forsinkelser i utbetalingen av tilskudd for 2021. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å anslå når utbetalingene vil være klar.

Vi beklager forsinkelsen.