Verger skal ikke samtykke til vaksine

Det er ikke innenfor vergers rolle å samtykke til vaksinering. Dette reguleres av pasient- og brukerrettighetsloven.

Publisert 08.02.2021

Helsedirektoratet sendte 18. januar ut brev til alle statsforvaltere og kommuner med informasjon om dette.

Vaksinering mot SARS-CoV-2 er frivillig, på samme måte som annen helsehjelp. Utgangspunktet er da at vaksineringen av personer over 16 år bare skal gjennomføres med personens eget samtykke jf. pbrl. § 4-1.

I de tilfeller hvor helsepersonellet har vurdert at det bør tilbys vaksine, men hvor personen ikke selv er i stand til å samtykke, avgjør helsepersonellet som er ansvarlig for vaksineringen, om personen skal vaksineres. Dette er regulert i pbrl. § 4-6.

Dersom noe er uklart, oppfordrer vi vergene til å kontakte vergemålsseksjonen hos Statsforvalteren.