Søk om rovvilterstatning

Nå kan du sende inn søknad om rovvilterstatning for husdyr. Elektronisk søknadssenter er åpnet, og fristen er 1. november. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.10.2018

Søknaden

Alle søknader må sendes inn via elektronisk søknadssenter .
Ved første gangs bruk må du registrere deg som bruker (se veiledning under «logg inn»). Det er altså ikke mulighet til å sende inn papirsøknad. Alle felt i den elektroniske søknaden må fylles ut før innsending. Vedlegg kan legges ved elektronisk, eller sendes til fylkesmannen per post. Kommunen kan bidra dersom dokumentasjon må skrives ut, scannes eller kopieres. Dersom søknadsfristen ikke overholdes, skal søknaden avvises. Eventuell utsatt frist for innlevering av søknad må være avtalt med fylkesmannen.

Vedlegg til søknaden

For å få full erstatning er det et vilkår at besetningsdata er levert med søknaden. Med besetningsdata menes individlister over alle dyr (sau og lam) i besetningen, ikke kun de tapte. Her skal ID-merker, relasjon mellom søye og lam, samt oversikt over skade-/dødsårsak fremgå. Fylkesmannen har ikke mulighet til å innhente slik informasjon fra sauekontrollen selv, slik at vedleggene må følge søknaden.

Hjemkomne dyr

Dersom det gjenfinnes dyr i live etter at søknad er sendt inn, skal dette varsles til fylkesmannen umiddelbart. Det er da viktig at ID-ene til dyrene som er kommet til rette fremgår av meldingen. Dersom slik melding ikke gis, sier regelverket at erstatningen skal avkortes eller bortfalle.

Trenger du hjelp?

Dersom du har spørsmål om utfylling av søknad og vedlegg, ta kontakt med Fylkesmannen ditt fylke. Har du problemer med innlogging, passord etc. til søknadssenteret, må du ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller via e-post.

Behandling av søknaden

Det er fylkesmannen som behandler søknadene og utbetaler erstatningen. Utbetaling skal som hovedregel skje innen 31. desember i tapsåret.

Lenker erstatningsforskriften og retningslinjer til forskriften

Søknadssenteret på www.miljodirektoratet.no