Regler for multeplukking i nord

I de tre nordligste fylkene er det spesielle regler for multeplukking. Stort sett kan man plukke det man vil, men det er for eksempel forbudt å plukke multer dersom grunneier har satt opp skilt om det.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.07.2018

Allemannsretten står sterkt både for bærplukkere og andre som ønsker å høste av naturens overskudd. I nord er det forbudt å plukke multer på det som kalles «multebærland» dersom grunneier helt tydelig har forbudt det.

Friluftsloven § 5 (Allmenhetens høstingsrett)

Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder første ledd bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking. Uavhengig av et slikt uttrykkelig forbud kan allmennheten alltid plukke multer som spises på stedet.

Multebærland er...

Multebærland er et område av noe størrelse og med en viss rikholdighet slik at utnyttelsen av bærene der har økonomisk betydning for grunneieren. 

En grunneier kan ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Men grunneieren kan merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr. Er du i tvil om du kan plukke og ta med deg bærene fra et område, er det lurt å høre med grunneieren først.

Det er viktig at grunneieren merker forbudet tydelig og godt. En turgåer skal ikke være usikker på om det er lov med multeplukking der han går.

Multeplukking i Finnmark

Hvis du er i Finnmark, men ikke bor der, har du bare lov å plukke multer til egen husholdning. Dette står i Finnmarksloven (§§ 23 og 25). Les mer om det på Regjeringen.no.

Marianne Reusch har tatt doktorgrad på allemannsretten. Les hva hun skriver om multebærland på Allemannsretten.no.

Til sist

Det er alltid lov å plukke multer som spises på stedet, også på multebærland.