Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Statsborgerseremonier

Oppdatert 01.01.2021

Er du ny norsk statsborger? Statsforvalteren inviterer alle nye statsborgere som har fylt 12 år, til statsborgerseremoni. Målet med statsborgerseremonien er å ønske nye statsborgere velkommen og markere at nye medlemmer tas opp i det norske fellesskapet. Seremonien er en festdag, og du bestemmer selv om du vil delta eller ikke.