Svømming i barnehagen

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for å drive svømmeopplæring i barnehagen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.03.2019

Tilskuddet skal bidra til at barn i alderen 4–6 år får bedre svømmeferdigheter og blir trygge i vann.

Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng. Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.

Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall.

Bruk det digitale skjemaet vårt for å søke om midler, og pass på å velge rett fylkesmannsembete når du søker. Fylkesmannen prioriterer søknader som beskriver et samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner. Flere kommuner kan også samarbeide om å etablere svømmeopplæring i barnehagen. Det er mulig om søke om inntil 1850 kroner per barn som skal få svømmeopplæring.

Har du spørsmål om ordningen, ta kontakt med Fylkesmannen i eget fylke.