Godt nytt år!

Når 2018 går over i 2019, blir talet på fylkemannsembete endra frå 16 til 10. Nokre  embete har fått ny kontaktinformasjon.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.12.2018

Dette er fylkesmannsembeta frå 1. januar 2019:

  • Fylkesmannen i Agder
  • Fylkesmannen i Trøndelag
  • Fylkesmannen i Oslo og Viken
  • Fylkesmannen i Innlandet
  • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
  • Fylkesmannen i Vestland
  • Fylkesmannen i Troms og Finnmark
  • Fylkesmannen i Rogaland
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal
  • Fylkesmannen i Nordland

Ver merksam på at postadresse, besøksadresse og fakturaadresse kan ha endra seg som følgje av samanslåing. Nokre embete har også fått lengre saksbehandlingstid som følgje av omstillingsarbeidet.

Vi takkar for samarbeidet i 2018, og ønskjer alle eit godt nytt år!