Endringer i lov om psykisk helsevern

Fra 1. september 2017 kom det nye regler for psykisk helsevern. Den mest inngripende endringen er at pasientens samtykkekompetanse må vurderes ved innlegging på psykiatriske institusjoner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.08.2017

Fra 1. juli 2017 har pasienter som klager til Fylkesmannen fordi det er vedtatt at de skal behandles med medisiner eller ernæring uten at de selv har gitt samtykke til det, rett til fritt rettsråd uten å betale egenandel.

Fritt rettsråd betyr at pasienten kan diskutere saken med en advokat og få informasjon om hvilke regler og lover som gjelder. Det blir gitt inntil fem timer hos advokat for hver klagesak. Kontrollkommisjonen skal hjelpe pasienten med å finne en advokat. Ordningen med fritt rettsråd gjelder bare pasienter som vil klage, ikke pårørende.

Fra 1. september 2017 ble det flere endringer i loven:

Samtykke

Psykisk sjuke kan ikke lenger bli innlagt eller behandlet mot sin vilje dersom de har samtykkekompetanse.

Personer som utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse, kan tvinges til observasjon, vern eller behandling selv om de har samtykkekompetanse.

Tvangsobservasjon, tvunget vern og vedtak om behandling som pågår eller som er bestemt før 1. september 2017, kan bare videreføres hvis pasienten mangler samtykkekompetanse, eller utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv aller andres liv eller helse.

Rett til å uttale seg

Reglene om pasientenes rett til å uttale seg, blir endret. Det innføres tydeligere og mer strukturerte krav til den skriftlige begrunnelsen for vedtak om tvunget observasjon, tvunget psykisk helsevern, vedtak om behandling uten samtykke, og bruk av tvangsmidler.

Evaluering

Det innføres krav om evaluering etter avslutning av tiltak som skjerming av pasienter som motsetter seg det, undersøkelse og behandling uten samtykke, undersøkelse av rom og eiendeler, kroppsvisitasjon, rusmiddeltesting uten samtykke, og bruk av tvangsmidler.

Strengere krav til vedtak

Det innføres utvidet krav til vedtak om skjerming og utvidelse av obligatorisk undersøkelsestid før vedtak om tvangsmedisinering. Helsepersonell får plikt til å samrå seg med annet kvalifisert personell   det blir gjort vedtak om behandling uten pasientens samtykke.

Utfyllende informasjon om lovendringene finner du på Helsedirektoratets nettsider.