Fylkesmann i Telemark og Vestfold

Per Arne Olsen er i dag utnevnt til fylkesmann i Telemark og Vestfold. Det nye fylkesmannsembetet skal lokaliseres i Tønsberg fra 2019. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.06.2017

Plasseringen i Tønsberg er gjort blant annet med tanke på nærhet til viktige samarbeidsparter, ikke minst til det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsmiljøet i Vestfold. 

De to embetene i Telemark og Vestfold blir slått sammen 1. januar 2019. Per Arne Olsen (56) er utnevnt til fylkesmann i det nye embetet.Olsen ble i juni 2016 konstituert som fylkesmann i Vestfold.