Vi følger opp konsekvenser av ekstremværet «Hans»

Det er rapportert om hendelser som oversvømmelser, jordras og behov for evakueringer i Oslo og Viken. Selv om regnet avtar, er IKKE hendelsen over.

Publisert 09.08.2023

Følg med på www.varsom.nowww.vegvesen.no og www.yr.no

 

Foreløpig ser situasjonen mest alvorlig ut i Øvre og midtre Buskerud og Romerike. Det ventes voldsomme vannmengder nedover Drammensvassdraget, og det vil kunne få alvorlige konsekvenser. NVE har oppgradert flomvarselet for Drammen og Øvre Eiker til rødt nivå.

Vi har gjennomført daglige møter med fylkesberedskapsrådet og kommunene siden søndag. I tillegg har vi ekstra møter med de hardest berørte kommunene.

Alle kommunene rapporter om situasjonen til oss, og vi rapporterer videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB og Helsedirektoratet. Vi har et særlig fokus på helseberedskap der strømnett, mobilnett og samferdselsårer er rammet.  Vi deltar også i daglige samvirkekonferanser i regi av DSB der nødetater og andrerelevante aktører deltar.

Fylkesberedskapssjef  Christine Huseby Torjussen understreker at alle bør følge med på  www.varsom.no, www.vegvesen.no og www.yr.no og på kommunens nettside og følge rådene de rådene som blir gitt der.

 

Om nødvarsel

Nødvarsel ble sendt ut på vegne av Statsforvalteren i Oslo og Viken, fra Øst politidistrikt mandag cirka klokken 1545 og Sør Øst politidistrikt klokken 1615, til kommuner med rødt farevarsel. Disse, sammen med varsler fra andre politidistrikt utenfor Oslo og Viken, ser ut til å ha truffet bredere geografisk enn intensjonen var. Noen som oppholdt seg i områder som ikke var «røde», har derfor likevel fått varselet, og noen ser ut til å ha fått varsel fra flere politidistrikt. DSB og Politiet gjennomgår nå bruken av nødvarselet, for å høste erfaringer. Se lenker til høyre på siden.