Rødt farevarsel for flom, jord- og flomskred

Fra mandag 7. august er det er ventet store mengder nedbør med lokalt kraftige regnbyer. NVE har derfor sendt ut farevarsel for flom og jord- og flomskred. Varselet varierer fra gult til rødt i Oslo og Viken.

Publisert 06.08.2023

Følg med på www.varsom.no, www.nve.no og www.yr.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppgradert farevarselet for flom, jord-, og flomskred fra oransje til rødt nivå for deler av Sør-Norge. Meteorologisk institutt (MET) har også utstedt et varsel for ekstremt mye regn på rødt nivå. Dette er en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Vi har i dag innkalt fylkesberedskapsrådet og kommunene i Viken og Oslo for å drøfte situasjonen.

- Vi ønsker å forsikre oss om at alle kommunene er forberedt på ekstremværet og eventuelle konsekvenser av det, sier fylkesberedskapssjef Christine Huseby Torjussen.

På møtet vil det være representanter fra Meteorologisk institutt og NVE som vil orientere beredskapsrådet og kommunene direkte.

Torjussen understreker at alle bør følge med på  www.varsom.no og www.yr.no og på kommunens nettside og følge rådene de rådene som blir gitt der.