Løpende kontakt med kommunene

Fylkesmannen er bindeledd mellom sentrale myndigheter og kommunene. Vi rapporterer nå jevnlig om status i kommunene i Viken og Oslo.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.03.2020

Vi har satt krisestab og iverksatt tiltak for å kunne holde kontinuerlig beredskap.

Tirsdag 17. mars er politisk og administrativ ledelse i kommunene innkalt til skypemøter for å følge opp håndteringen på lokalt nivå. Dagen etter, onsdag 18. mars er fylkesberedskapsrådet innkalt til møte for å drøfte håndteringen av situasjonen. Vi har dialog med aktuelle etater i fylkesberedskapsrådet om situasjonsbildet.

Vi har hatt møter med svenske länstyrelser, Øst politidistrikt og Fylkesmannen i Innlandet om behovet for å koordinere forsterket grensekontroll og hvilke problemstillinger som må avklares. Videre er vi i dialog med Ullensaker kommune om håndteringen av tilreisende ved OSL, kommunens ansvar og bistanden fra Forsvaret.

Slik vi ser det gjør kommunene et godt arbeid med å følge opp de tiltak som er besluttet av statlige myndigheter. Vår samlede vurdering er at vedtatte beslutninger i hovedsak blir tatt alvorlig og har god virkning.