Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lihkku beivviin - læhkoeh biejjine - vuorbbe biejvijn!

6. februar er Samefolkets dag. Statsforvalteren gratulerer med dagen!

Publisert 06.02.2021