Kommunal styring

Statsforvalteren kontrollerer, veileder og er i dialog med kommunene om blant annet kommuneøkonomi, kommunalrett, kommunestruktur, utvikling av kommunene og kommunestatistikk.

 

Hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det justis- og kommunalavdelingen som har ansvar for dette.


På denne siden kan du lese om:

 


Statistikk og analyse

Kommunene kan få veiledning av Statsforvalteren, og Statsforvalteren skal ha oppdatert kunnskap om alle kommunene. Vi samler og systematiserer statistikk om kommunene.

Statsforvalteren lager statistikk og analyse med KOSTRA-tall om kommuneøkonomi og befolkningsutvikling. Les rapportene her.

Vi kan bestille analyser av spesielle områder vi mener er viktig for kommunene i Troms og Finnmark.

Statistikken og analysen kan brukes som grunnlag for planer, strategier og beslutninger for nasjonale myndigheter, andre sektormyndigheter og for kommunene i Troms og Finnmark.

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer befolkningsstatistikk hvert kvartal. Statsforvalteren oppsummerer statistikken for Troms og Finnmark, og publiserer rapportene her.

Abonnerer du på nyheter fra Statsforvalteren i kategorien Kommunal styring, får du varsel når vi publiserer saker om befolkningsstatistikk, kommunebilder og annen analyse. Lag abonnement her.

 


Folketallsutvikling

Rapport 2024

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 1. kvartal 2024 og prognoser mot 2050

Rapport 2022

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2022

Rapporter om 2021

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2021

Rapporter om 2020

Folketallsutviklingen i Troms og Finnmark 2020

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2. kvartal 2020

Rapporter om 2019

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2019

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 3. kvartal 2019

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark 2. kvartal 2019

Rapporter om 2018

Folketallsutvikling i Troms og Finnmark i 2018

 


Økonomisk utvikling

Rapport 2023

Utvikling i kommuneøkonomien Troms og Finnmark i 2023

Rapport 2021

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark 2021- reviderte tall

Rapport 2020

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark i 2020 og folketallsutvikling 1. halvår 2021

Rapporter om 2019

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark i 2019

Rapporter om 2018

Økonomisk utvikling i Troms og Finnmark i 2018

 


Nyheter


Publisert 19.03.2024

Felles løft for bosetting

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Finnmark fylkeskommune skal jobbe tettere sammen for å gjøre det mer attraktivt å bo i nord.


Publisert 28.03.2022

Svekkede økonomiske resultater

Ifølge ureviderte regnskapstall for 2021 har et flertall av kommunene i Troms og Finnmark hatt svakere resultater i 2021 enn året før. 


Publisert 25.02.2022

Fortsatt tilbakegang i folketallet i fylket

Troms og Finnmark har ved inngangen til året 241 736 innbyggere, dette er 432 færre enn året før.  


Publisert 16.11.2021

Lansering av ny nasjonal tilsynskalender

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram, opnar den direktesendte lanseringa onsdag 17. november kl. 13:00.


Publisert 08.09.2021

Styrkede driftsresultater i 2020

De endelige KOSTRA-tallene for 2020 viser at de fleste kommunene i fylket har styrket økonomien sin det siste året.


Publisert 26.04.2021

Bedrede økonomiske resultater

Foreløpige (ureviderte) regnskapstall for 2020 viser at de fleste kommunene i fylket har styrket økonomien sin det siste året.


Publisert 24.03.2021

Kobling mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget et veiledningsnotat for å bedre koblingen mellom samfunnsplanlegging og økonomiplanlegging i kommunene. Hammerfest og Karlsøy kommuner har deltatt i en arbeidsgruppe som har jobbet fram mot veiledningsnotatet, men det er Statsforvalteren som har ført notatet i pennen og som står ansvarlig for innholdet.


Publisert 24.02.2021

Sterk tilbakegang i folketallet i 2020

I fjor gikk folketallet i fylket ned med 1143 innbyggere, eller 0,5 %. Kommunene som utgjør dagens Troms og Finnmark har ikke hatt en sterkere samlet tilbakegang siden 1997.


Publisert 21.04.2020

Svakere økonomiske resultater

Foreløpige regnskapstall for 2019 viser at de fleste kommunene i fylket hadde svakere utvikling i økonomien enn året før.


Publisert 04.02.2020

Potensiale for utvidet samarbeid

NIVI Analyse har kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet mellom kommunene i Troms og Finnmark.