Støtte til politiske parti

Oppdatert 14.02.2024

Politiske parti som er registrerte i partiregisteret, kan søkje om statstilskot. Det er Statsforvaltaren som behandlar søknader frå kommune- og fylkespartia. Dette gjeld også ungdomsparti på fylkesnivå. Også felleslister som er samansette av to eller fleire registrerte politiske parti, kan søkje om tilskot.

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet nedanfor for å søkje om statstilskot på vegner av eit parti. 

Elektronisk søknadsskjema 

Meir informasjon finn du på nettstaden Partiportalen.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.