Hvordan forebygge omsorgssvikt og adferdsvansker?

Kommunen skal sørge for gode oppvekstvilkår, og alle kommuner skal ha en plan for å forebygge at barn og ungdom utsettes for omsorgssvikt eller får atferdsvansker. Her kan du lære mer om hvordan kommunen kan jobbe med en slik plan.

Publisert 26.02.2024

Barnevernsreformen stiller nye krav til kommunene og deres arbeid med tidlig innsats og forebygging. Nytt av 2022 var at alle kommuner skal ha en plan for kommunens arbeid med å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Kommunen skal beskrive mål for arbeidet, hvordan de samordner tjenestetilbudet til barn og unge, hvem som har ansvar og hvordan tjenestene skal samarbeide.

Statsforvalteren skal følge med på hvordan kommunen etterlever plikten til å vedta en plan for dette arbeidet, og bidra til at kommuner utveksler erfaring og kompetanse med hverandre. Statsforvalteren i Troms og Finnmark har laget opptak av to innledninger som kan være nyttige for kommuner over hele landet. Begge opptakene er tekstet.

  • Hvordan jobbe kunnskapsbasert med planen og legge til rette for god samhandling internt i kommunen. Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist og seniorrådgiver Korus Sør.
  • Forankring av forebyggende plan i kommunens øvrige planarbeid etter plan- og bygningsloven og folkehelseloven. Anders Aasheim, seniorrådgiver Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Opptakene er laget av Statsforvalterens nasjonale gruppe for arbeid med barnekonvensjonen i praksis. Arbeidsgruppens formål er å bidra til at arbeidet med barns rettigheter og Barnekonvensjonen har høy faglig standard og koordineres på en samordnet og effektiv måte. Arbeidsgruppen koordineres av Statsforvalteren i Troms og Finnmark, med særskilt oppdrag fra Bufdir.

Anne-Kristin Imenes (Korus Sør):

 

Anders Aasheim (Statsforvalteren i Troms og Finnmark):

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.