Nytt til skule- og barnehagestart

Elevar på første trinn får 12 timar gratis SFO frå hausten. Det er også gjort lovendringar som skal gjere det enklare for skular og barnehagar å ta i mot flyktningar frå Ukraina.

Publisert 25.07.2022

Utdanningsdirektoratet har samlesider som fortel om endringar og nyhende:

Nytt til skulestart hausten 2022

Nytt til barnehagestart hausten 2022

Nettsidene blir oppdaterte ut august om det kjem noko nytt. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.