Endringar i lover som følgje av namneendringa

Om lag 100 lover inneheld omgrepet fylkesmannen. Eit lovframlegg frå Kommunal- og moderniseringsdepartementet startar prosessen med å skrive statsforvaltaren inn i lovgjevinga.

Publisert 01.02.2021

Frå nyttår fekk statsforvaltaren nytt og kjønnsnøytralt namn. Det gamle namnet vårt var fylkesmannen. Fylkesmannen er omtala i ei rekkje lover i kraft av rolla som klageorgan, tilsynsorgan, godkjenningsorgan eller styresmakt på ulike fagområde.

No må kring 100 lover gjennom ei språkleg oppdatering for å bli kvitt nemningar som «fylkesmannen», «fylkesmann», «fylkesmannsembete», «fylkesmannens», «fylkesmenn» og «fylkesmennene».

Les meir om prosessen på regjeringa.no.