Utlysning av landbrukets klima og miljømidler 2024

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Kulturlandskap i Eidsberg - Foto: Statsforvalteren i Oslo og Viken

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjektstøtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet, økologisk landbruk og til forurensning til vann, jord og luft. 

Publisert 12.02.2024

Rammen for Oslo og Viken er på totalt 2 400 000 kroner og søknadsfristen er 1. mars 2024.

Både landbruksforetak, forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner kan søke.

 

Les hele utlysningen her

Søknadsfrist:
1. mars 2024 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter