Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Søknadsfrist:
31. mars 2021
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, samt frivillige og ideelle organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022

Dette er en av to ordninger i Tiltakspakke for sårbare eldre. Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, frivillig og idelle organisajoner kan sende søknad i samarbeid med private tjenestetilbydere.

Publisert 17.02.2021

Tilskuddsordningen er etablert som en engangsbevilgning for raskt å legge til rette for mer aktivitet for målgruppen i den pågående koronasituasjonen. Formålet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Tilskuddet skal ikke brukes til kun kartlegginger, opplæringstiltak, arbeidstreningstiltak o.l, men anvendes til konkret aktivitet som kommer målgruppen raskt til gode.

Vi viser til regelverket for ordningen for ytterligere beskrivelse. Dette ligger i høyre marg, sammen med søknadsskjema.

Søknad med eventuelle vedlegg skal sendes til postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no

 

RAPPORTERING

Skjema for rapportering finner du på høyre side. Det skal rapporteres på status pr 31.12.2021. Rapporteringsfrist til statsforvalteren er 1. mars 2022

Samtidig med rapportering kan det søkes om overføring av evt. ubrukte midler til 2022.

Søknadsfrist:
31. mars 2021
Målgruppe:
Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
Ansvarleg:
Statsforvalteren
Kven kan søke:
Kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper, samt frivillige og ideelle organisasjoner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022