Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
Ansvarleg:
Helseavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner/bydeler
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 23:59

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.

Publisert 29.01.2021

Kommuner/bydeler og etater i Oslo, Viken og Innlandet som søker, skal sende søknadsskjema til Statsforvalteren i Oslo og Viken som vedlegg til e-post til sfovpost@statsforvalteren.no.

Det samme gjelder rapportering på egne skjema i etterkant. Skjema finner du under fanen "Dokumenter". 

Se under "Kontaktpersoner" for å komme i kontakt med Statsforvalteren. Du kan også kontakte regional kompetansetjeneste for  Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), eller Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i fylket for råd og veiledning.  

 

Tilskuddet blir forvaltet i samarbeid mellom Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling og Statsforvalteren. Søknadene vil blir behandlet innen 30. april 2021.

For mer informasjon om ordningen se lenke til informasjon fra Helsedirektoratet på høyre side.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
Ansvarleg:
Helseavdelingen, Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner/bydeler
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 23:59