Oppdrag om vurdering av samfunnsøkonomiske effekter av nasjonalpark i Østmarka utlyst

Som kunnskapsgrunnlag i den pågående verneprosessen for en nasjonalpark i Østmarka har vi lyst ut et oppdrag om en overordnet vurdering av samfunnsøkonomiske effekter ved et eventuelt vern som nasjonalpark, naturreservat og/eller friluftslivsområde.  

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.03.2021

Den som får oppdraget skal levere enn rapport om samfunnsøkonomiske effekter innen 1. september 2021. Fagrapporten vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for det videre arbeidet med et forslag om nasjonalpark og andre verneformer i deler av Østmarka. 

I de samfunnsøkonomiske vurderingene skal det komme frem hvilke tema eller aktiviteter som tenkes å være økonomisk berørt av eventuelt vern. Altså hvilke næringsinteresser finnes i området i dag, og hvordan kan disse tenkes å være berørt av evt. vern etter ulike verneformer. Effekter på skogbruk og skogforvaltning skal vurderes. Vi ønsker også en vurdering på type og omfang av øvrig aktiviteter eller utøvelser som vil forventes å få en økonomisk effekt av evt. vern. Eksempler kan være driften av serveringssteder i marka, leirskole, guiding, markedsføring, DNT mv. Vi ønsker at både positive og negative samfunnsøkonomiske effekter beskrives, både for de nevnte og andre relevante tema. Konsulenten må i tilbudet skissere hvilke tema som ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er relevante å vurdere. Konsulenten skal også innhente erfaringer om samfunnsøkonomiske effekter fra sammenlignbare nasjonalparker nasjonalt og/eller internasjonalt. 

Nærmere opplysninger om det utlyste oppdraget finner du på databasen Doffin (lenke). Anbudsdokumentet som gir en nærmere beskrivelse av oppdraget kan også lastes ned til høyre/nederst på denne siden.

Frist for å gi tilbud på oppdraget er 22. mars 2021 kl 12.  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.