Nytt ulvepar i Østmarka

Spor etter to ulver i Østmarka i starten av februar i år. Foto: Statens naturoppsyn
Spor etter to ulver i Østmarka i starten av februar i år. Foto: Statens naturoppsyn

Nå er det igjen et revirmarkerende ulvepar i Østmarka, og til våren er det mulig at paret får valper. Vi gir dere her litt ulvehistorikk, samt tips både til dere som ferdes i Østmarka og til dere som har beitedyr i nærområdene. 

Publisert 11.02.2022

Kort om ulvehistorien i Østmarka

Siden 2013 har det vært tilhold av ulv i Østmarka. Før 2013 må man trolig tilbake til 1800-tallet for å finne ulveyngling i dette området. Men to ulvebrødre fra grensetraktene rundt Halden fant hver for seg veien til Østmarka i 2012. Den første gikk videre etter rundt et halvt år, mens den andre slo seg til i Østmarka sammen med en tispe fra Sverige som kom inn i området samme vinter. Ulveparet fikk valper våren 2013. 

Ulvetispa som er der nå, ble født i Østmarka i det andre kullet som er registrert i området, helt tilbake i 2015. Hun har siden da vært i Østmarka, men det har både før og etter det vært hyppige utskiftninger av lederdyr i reviret. En lederhann ble syk av skabb, en tidligere ledertispe ble felt i nødverge under elgjakt og andre dyr er blitt borte uten kjent årsak eller vandret ut. Reviret har også vært preget av innavl med to parringer mellom mor og sønn. 

Ny hann registrert i januar

De siste par årene har det ikke vært et ulvepar i Østmarka, men den omtalte tispa har gått alene i området, delvis med en tispe fra ett av sine tidligere kull. Men nå ser det ut til at det igjen er ett revirmarkerende par i Østmarka.

Den 12. januar i år ble det sett en ulv ved Slottsåsen i Enebakk. Det ble tatt prøver av urin som har blitt analysert. Prøvene viser at det er en hannulv som er født i Bjørnås-reviret i Sverige, ganske langt øst i utbredelsesområdet til den sørskandinaviske ulvebestanden. Denne ulven ble også registrert på Romerike i juni 2021 hvor den ble påkjørt, og på Stange i september hvor det var gitt skadefellingstillatelse etter omfattende skader på sau. Før den kom til Østmarka nå i januar, har den også vært en tur i Sverige - siden den i november i fjor ble registrert noen mil vest for Vänern.

Nå går disse to ulvene sammen og markerer revir. Hvis det skulle bli et valpekull vil det være det sjette kullet i Østmarka siden 2013, og tispa vil være blant de eldste ulvene som man har registrert har fått valper i Norge.

Et lite, men produktivt ulverevir

Til tross for at Østmarka er mye brukt året rundt til friluftsliv og en del mindre enn et gjennomsnittlig ulverevir, så har det altså vært ulv i området i rundt ti år. Ulvene lever av elg, rådyr og noe bever og mindre vilt som de kan få tak i. Området er produktivt med gode viltbestander - og ulvene virker å ha hatt god tilgang på mat. Og selv om området er isolert og avgrenset av Øyeren, Oslo, Lillestrøm og mye infrastruktur, så finner altså ulvene frem. Og historien har vist at dette gjelder spesielt dersom det skulle være en enslig tispe med tilhold i Østmarka.

Og et svært mye brukt friluftsområde

Norsk Institutt for Naturforskning har estimert at bare de kommunale eiendommene til Oslo og Nordre Follo i Østmarka, har rundt 1,2 millioner dagsbesøk per år. Men det aller meste av bruken er knyttet til veier, løyper og stier inn fra de større utfartsstedene i vest – og ellers er det enkelt å finne områder hvor det ikke er andre mennesker.

Noen synes det er litt skummelt med ulv i Østmarka, mens for andre er det en berikelse å ferdes i områder det finnes ulv. Vi håper uansett at flest mulig kommer seg ut og bruker Østmarka - og gjerne overnatter ute. Har man med seg hund i tiden uten båndtvangbestemmelser, så anbefaler vi nå å ha god kontroll på denne. Ulv kan skade eller drepe hunder, men omfanget er ulikt mellom revir. Vi vet enda ikke noe om hvordan dette nye ulveparet forholder seg til hunder. 

Hva med beitebrukerne i området?

Det er ikke lenger sau på fritt utmarksbeite i området, men holdes sau på ulike inngjerdete beiter i og rundt marka. Ulvene i Østmarka forårsaket store tap på innmarksbeiter i Enebakk i 2015, og det har også vært andre skadetilfeller fra ulv i området etter ulvens tilbakekomst. Det er derfor viktig å ha god kontroll på gjerdene både ved utegange om vinteren og i beitesesongen. 

Les mer om tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader på våre nettsider. Ta gjerne kontakt med oss hos Statsforvalteren for spørsmål rundt dette. 

Hvordan er overvåkningen?

Statens naturoppsyn er ansvarlig for overvåking og registreringer av store rovdyr. Mye av overvåkningen skjer ved at det samles DNA fra blant annet ulvemøkk, hår og urin som analyseres til individnivå. Resultatene av overvåkingen legges ut på www.rovbase.no og her kan man selv se hvor enkeltindivider av ulv har blitt registrert. Registreringer av både tispa (lenke) og hannen (lenke) som nå er i Østmarka finner du der. Ønsker man oppdatert kunnskap om rovviltbestandene og utvikling så kan man se på www.rovdata.no. Hos Rovdata finner du også ulvetelleren hvor alle individer som er registrert på DNA i Norge siden 1. oktober ligger.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.