Villvin

Villvin (Parthenocissus inserta)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2019

Opprinnelse: Nord-Amerika

Utbredelse og spredning: Villvin har blitt innført til Norge som klatrebusk i hager og langs veier. Arten er nå i ferd med å etablere seg i ulike typer skog, for eksempel kalkfuruskog, edelløvskog og flommarkskog, men finnes også på grunnlendt kalkmark. Den produserer bær som potensielt kan spres med fugl, men somrene i Norge er som regel for kjølige til at bærene modnes. Spredning skyldes derfor i all hovedsak hageavfall som har blitt kastet i naturen. Videre spredning skjer ved rotskudd. Vanligst er arten i områder rundt Oslofjorden, men finnes helt nord til Trøndelag.    

Negative effekter: Villvinn er i ferd med å bli et problem i skogmiljøer og på grunnlendt kalkmark. Her danner den tette matter som fortrenger og skygger ut sårbare og sjeldne planter.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: HI – Høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no