Valurt

Valurt i blomst
Valurt. Foto: Eli Fremstad.

Valurt (Symphytum officinale)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.12.2019

Opprinnelse: Sørøst-Europa og Vest-Asia

Utbredelse og spredning: Valurt ble dyrket i Norge som medisinplante allerede under middelalderen. Den har også blitt innført med ulike importvarer, plantet i hager og blitt brukt til husdyrfôr. Spidningen har skjedd ved at avfall fra gårdsbruk og hager har blitt kastet i naturen. Arten er registrert i alle landets fylker med hovedutbredelse i søndre deler av Østlandet og nedover Sørlandskysten.

Negative effekter: Valurt har stort invasjonspotensial og store økologiske effekter knyttet til fortrengning av både vanlige og sårbare arter, og da spesielt på kultureng og grunnlendt kalkmark.

Målsetning: Overvåke spredningen og bekjempe større forekomster, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no