Kjempespringfrø

Kjempespringfrø i blomst
Kjempespringfrø. Foto: Gunnar Bjar.

Kjempespringfrø (Impatiens glandulifera)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.12.2019

Opprinnelse: Vestlige deler av Himalaya

Utbredelse og spredning: Kjempespringfrø ble innført til Norge som hageplante, men har siden forvillet seg over store deler av landet. Planten produserer rikelig med frø som «slynges» opptil 7 meter ut fra morplanten. Frøene kan spres over store avstander via vannveier, eller ved at de følger med jordmasser. Avkappede plantedeler har kort levetid, men kan slå rot. Kjempespringfrø er i dag forbudt å plante i Norge.

Negative effekter: Fortrenger andre planter i fuktig skog og eng, men også langs bekker og elver. Siden arten kan danne tette bestander langs vassdrag, og det da etablerer seg lite undervegetasjon der den vokser, kan den bidra til erosjon.

Målsetning: Utryddes. Bekjempes over alt der den vokser vilt.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no