Hagelupin

Hagelupin i blomst
Hagelupin. Foto: Lauri Rantala.

Hagelupin (Lupinus polyphyllus)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 17.12.2019

Opprinnelse: Nord-Amerika

Utbredelse og spredning: Hagelupin ble innført til Norge som hageplante, men har også blitt sådd langs veianlegg og jernbaner, der trafikken har bidratt til å spre den videre. Den spres også svært lett med flytting av jordmasser. Hagelupin har hatt svært kraftig spredning, og finnes i alle landets fylker. I dag er den på listen over arter som er forbudt å plante i Norge.

Negative effekter: Hagelupin er meget konkurransedyktig og fortrenger stedegen vegetasjon. Ved hjelp av bakteriefylte knoller på røttene kan den fiksere nitrogen, og øker dermed jordens næringsinnhold. Dette fører til at konkurransesvake planter fortrenges.    

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no