Filtarve

Filtarve i blomst
Filtarve. Foto: Eli Fremstad.

Filtarve (Cerastium tomentosum)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2019

Opprinnelse: Sør-Europa

Utbredelse og spredning: Filtarve har blitt innført til Norge som hageplante. Sølvarve (Cerastium biebersteinii) er nært beslektet, og de to artene behandles ofte som én art. Spredningen av disse artene har skjedd ved at hageavfall har blitt kastet i naturen, eller ved flytting av jordmasser som inneholder plantedeler. Begge artene er i dag forbudt å plante i Norge.

Negative effekter: Filtarve (og sølvarve) truer vegetasjonen på kalktørrenger og strandberg ved å fortrenge stedegne arter.

Målsetning: Bekjempelse i utvalgte områder, fortrinnsvis i verneområder.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no