Boersvineblom

Boersvineblom i blomst
Boersvineblom. Foto: Oddvar Pedersen .

Boersvineblom (Senecio inaequidens)

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.11.2019

Opprinnelse: Sør-Afrika

Utbredelse og spredning: Boersvineblom har kommet til Norge som blindpassasjerer med vareimport. Vi finner den derfor mest på skrotemark, havner og langs jernbaner, men den er nå i ferd med å spre seg videre ut i naturen. Den har et svært høyt spredningspotensial ved at den produserer enorme mengder frø som er spiredyktige selv etter 30-40 år. I tillegg spres den med krypende jordstengler.

Negative effekter: Arten har stor negativ effekt, særlig på naturlig ustabile naturtyper, ved at den fortrenger stedegne arter. Planten er giftig for både mennesker og storfe.

Målsetning: Forebygge introduksjon til verneområder og sårbar natur. Der arten observeres bør tiltak iverksettes umiddelbart for å unngå etablering og videre spredning.

Status i Fremmedartslista: SE – Svært høy risiko

Les mer om arten på www.artsdatabanken.no