Økt foreløpige satser for regionale miljøtilskudd

Økt tilskuddsramme til miljøtiltak for Oslo og Viken etter årets jordbruksoppgjør. Vi har justert opp de foreløpige satsene for ingen jordarbeiding om høsten i prioritert område og for drift av seter.

Publisert 26.06.2023

Vi har fått økt tilskuddsramme fra 202 millioner kroner i 2022, til 279 millioner kroner i 2023. Av tilskuddsrammen er ca. 75 millioner kroner øremerket tiltak som skal redusere avrenning til vann og vassdrag.

Vi har sett på de foreløpige satsene på ny, og har i dialog med næringsorganisasjonene i jordbruket bestemt å øke de foreløpige tilskuddssatsene for to av miljøtiltakene. Drift av seter økes fra 95 000 kroner til 100 000 kroner. I tillegg har vi gjort en forsiktig økning av den foreløpige tilskuddssatsen for tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten i prioritert område. Foreløpig tilskuddssats for erosjonsrisikoklasse 1, 1 med dråg og 2 i prioritert område er økt fra 70 til 90 kroner per dekar. Foreløpig tilskuddssats for erosjonsrisikoklasse 2 med dråg, 3 og 4 i prioritert område er økt fra 140 til 160 kroner per dekar.

Du kan søke om regionale miljøtilskudd fra 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober.

Vi ønsker dere lykke til med miljøinnsatsen og takker samtidig for jobben dere gjør for miljøet.

Les mer om regionale miljøtilskudd.