Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram 06.10.2023.Veksten i frie inntekter er høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2024 og har sammenheng med det nye anslaget på merkostnader til pensjon. 

Publisert 09.10.2023

På nettsiden statsbudsjettet.no ligger all informasjon om Statsbudsjettet for 2024. Noe av dokumentasjonen ligger også i margen til høyre.

Kommunenes vekst i frie inntekter for 2024

Kommunene i Østfold, Akershus og Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i frie inntekter på henholdsvis 5,0%, 4,9% og 4,6% fra regnskap 2023 til 2024. For Oslo er den anslått til 4,5%. Til sammenligning er snittet for landet på 4,7%. 

Med en kommunal deflator for 2024 beregnet til 4,3% har 11 av våre 52 kommuner en realnedgang. Endringer i utgiftsbehov, spesielt gjennom befolkningsendringer, er en viktig forklaringsfaktor til ulike vekstanslag.

imageiw0lu.png