Kommunal styring

Oppdatert 02.01.2023

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


02.03.2023

Forventningsbrev til kommunene 2023

I brevet belyser vi nye tema og forventninger som regjeringen har til kommunene og oss. Brevet skal være med på å skape et godt grunnlag for samarbeid og dialog gjennom året.


10.01.2023

Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.


11.10.2022

Spørreundersøkelse om en eventuell grensejustering mellom Frogn og Nesodden

Snart skal folk som bor på Blylaget og i hele Glenne grunnkrets i Frogn kommune få en telefon fra Opinion om innbyggerinitiativet fra Blylaget vel.


06.10.2022

Statsbudsjett 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram i dag.


14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


02.09.2022

Konferanse 26 oktober om nye bestemmelser i velferdslovgivningen

Endringene omfatter nye eller endrede bestemmelser om samarbeid, samordning og koordinering, og innebærer blant annet en styrket plikt til å samarbeide med andre velferdstjenester.

Vi arrangerer en fysisk og digital konferanse 26 oktober- så hold av dagen.


06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


29.06.2022

Endringer i velferdstjenestelovgivningen - samarbeid, samordning og barnekoordinator

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser om samarbeid, samordning og barnekoordinator i 14 velferdstjenestelover som trer i kraft 1. august 2022.

Lovendringene er uavhengig av alder og gjelder alle med behov for velferdstjenester, med unntak av barnekoordinator som gjelder for de under 18 år.  


28.06.2022

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2021

Det er nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


27.05.2022

Leve hele livet - prisen 2022

Vi i det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken ønsker å invitere deg til å nominere verdige kandidater til årets pris. Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2022. Vi ser frem til å få mange gode forslag!


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel