Kommunal styring

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


14.10.2021

Korona: Normal hverdag med økt beredskap

Fra og med 25. september 2021 er Norge over i en normal hverdag med økt beredskap. Les mer på regjeringen.no 

Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no.

21.10.2021

Arbeidsgivers ansvar og mulighetsrom overfor ansatte som ikke ønsker å la seg vaksinere

Helsedirektoratet har i dag sendt ut et brev til kommuner, landets statsforvaltere og regionale helseforetak om dette tema.  


13.10.2021

Statsbudsjett for 2022

Statsbudsjett for 2022 ble lagt fram i går fra Solberg regjeringen. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon i begynnelsen av november. Stortinget fatter vedtak om endelig budsjett i midten av desember.


20.09.2021

Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter ved overgangen til en normal hverdag med økt beredskap

Som en oppfølging av møtet med alle landets kommuner 17.09 ber helse- og omsorgsminister Bent Høie kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgangen til "En normal hverdag med økt beredskap". Overgangen kan skje på kort varsel. Les mer på regjeringen.no


15.07.2021

Markering av 22. juli

I år er det ti år siden det verste angrepet på norsk jord siden 2. verdenskrig. Oslo og mange av kommunene i Viken planlegger lokale markeringer.


01.07.2021

Tildeling av prosjektskjønn for 2021

Vi har i år hatt en begrenset søknadsrunde på prosjektmidler til fornyings- og innovasjonsprosjekter. Vi har fordelt litt over syv millioner til fem prosjekter.  


01.07.2021

Inn på tunet - stedet for gode øyeblikk

Her finner du opptak og presentasjoner fra webinaret 29. september med tema: Leve hele livet – Demensplanen 2025 og Inn på tunet. 


30.06.2021

Webinar om nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken

Hva betyr den boligsosiale strategien for kommunene, og hva skal man gjøre for at absolutt alle i kommunen skal få et trygt hjem?

 


23.06.2021

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2020

Vi har laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


18.06.2021

Vi har fordelt 950 mill. kroner til kommunene i skjønnsmidler til smittevern og oppfølging av TISK-strategien

De ekstra skjønnsmidlene skal kompensere kommunevise variasjoner i netto merutgifter for første halvår 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel