Revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 12.05.2022

Kommuneøkonomien 2022

I revidert nasjonalbudsjett 2022 er nye anslag på inntektsveksten for kommunesektoren i 2022 lagt fram, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kommunal deflator for 2022 anslås nå til 3,7 prosent, oppjustert fra 2,5 prosent i saldert budsjett 2022.

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren 2023

Regjeringen legger opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 1,8 og 2,3 mrd. kroner i 2023. For mer informasjon, se lenke til høyre i kommuneproposisjonen 2023.

Kompensasjon koronapandemien

Det forslås ikke ytterligere kompenserende bevilgninger for de økonomiske konsekvensene av pandemien i 2021.

I RNB for 2022 foreslås det at kommunene kompenseres med 200 mill. kroner for TISK-beredskap i andre halvår. Videre vil departementet på bakgrunn av arbeidsgruppens rapport vurdere behovet for eventuelle endringer i kompensasjonen for 1. halvår 2022.