Tildeling av prosjektskjønn for 2020

Fylkesmannen har nå foretatt tildeling av midler til fornyings- og innovasjonsprosjekter etter søknader fra kommunene. Det er totalt 14 søknader som er tildelt litt over 15 millioner kroner. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.09.2020

Fylkesmannen gir en del av skjønnsrammen til fornyings- og innovasjonsprosjekter i kommunene. Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjon. Prosjektenes formål må være å styrke kommunen i rollene som tjenesteprodusent, myndighetsorgan, lokaldemokratisk arena eller som samfunnsutvikler, slik at oppgavene løses bedre. Prosjektene kan omfatte alle tjenesteområdene i kommunen.

I alt ble det mottatt 48 søknader på ca. 53 millioner kroner. Av disse kom 43 søknader fra kommuner i Viken og resten fra Oslo kommune. På grunn av begrensede midler og stramme kriterier ble kun noen prosjekter tildelt midler. Til høyre i margen ligger brev til kommunene om tildelingen.

Følgende prosjekter har fått tildelt midler:

Kommune

Samarbeidspartnere

Prosjekt

Tildlet beløp

Kongsberg

Hjartdal, Notodden, Tinn, Rollag, Nore og Uvdal, Flesberg

Tiltaksplan digitalisering Kongsbergregionen 2020

900 000

Bærum

Sarpsborg og Asker

Fornyings- og innovasjonsprosjekter

4 000 000

Asker

Bærum, Rana, Trondheim, Kristiansand, Bodø, Stavanger, Ålesund, Bodø, Norsk Forskningsråd, KS

Bærekraftige Asker - samarbeid om å nå målene

600 000

Indre Østfold

Samarbeid internt i kommunen

De tusen første dager

300 000

Asker

Oslo, Bærum, Stavanger, Trondheim, Kristiansand, Bergen,

DigiBarnevern 2020

1 500 000

Jevnaker

Samarbeid internt i kommunen

Tverrfaglig samhandlingsmodell - BTI Jevnaker

500 000

Jevnaker

Lillehammer, Hamar, Hurdal, Ringerike, Asker

Økt deltakelse i lokaldemokratiet

700 000

Råde

Hvaler, Aremark, Skiptvet, Våler og Marker

SmartKom innovasjon

1 000 000

Øvre Eiker

Lunner, Færder, Vinje, Gran

VIS - Veiledning, integrering og samskaping

120 000

Lunner

Øvre Eiker, Gran, Vinje, NTNU

VIS - Veiledning, Integrering og Samskaping

100 000

Drammen

KFUK_KFUM, Blå Kors, Drammen, Ski og ballklubben Skiold, Drammen Røde Kors, Kirkens Bymisjon, Drammen Minoritetsråd

Vi løfter sammen! Godt å vokse opp på Strømsø

800 000

Sum tildelte prosjekter fra Viken- totalt 11 søknader på 10, 520 millioner kroner.

Kommune

Samarbeidspartnere

Prosjekt

Tildelt beløp

Oslo

Bergen, Stavanger, Haugesund, Helsedirektoratet, Difi, Helseetaten i Oslo kommune

DigiHelsestasjon- digitale innbyggertjenester i

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

1 450 000

Oslo

Bydel Alna og Renovasjonsetaten i Oslo kommune

Pilotanlegg for sirkulær ressursbruk i området Trosterud og Haugerud

1 850 000

Oslo

Etater i kommunen 

Utvikling av kommunal arrangementskalender for Oslo i beredskapssammenheng

1 200 000

Sum tildelte prosjekter fra Oslo- totalt 3 søknader på 4,5 millioner kroner.