Oppstart av verneprosses for nasjonalpark i Østmarka

Høyringsfrist:
15. desember 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har meldt oppstart av verneprosess for deler av Østmarka.

Publisert 28.10.2020

Se informasjon i nyhetssaken ved å trykke her og send dine innspill innen 15. desember 2020 på: 

e-post: fmovpost@fylkesmannen.no

eller til postadresse: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken
postboks 325
1502 Moss