Presisering om reglene for refusjon i etterbetalte trygdeytelser

Avklaring om periodisering av utbetalt stønad og hjelp i en nødsituasjon i forbindelse med refusjon, jf. Sosialtjenesteloven § 26

Publisert 15.10.2020

Arbeids- og velferdsdirektoratet har svart Fylkesmannen i Vestland. Brevet ligger vedlagt i menyen til høyre.

Brevet tydeliggjør hvordan Nav- kontoret skal periodisere, og hva som er hjelp i en nødssituasjon som det ikke kan tas refusjon for. Vårt informasjonsskriv om refusjon vil oppdateres i tråd med brevet om kort tid.